Picture of the author
Picture of the author

תרום עכשיו

תרומתך תומכת ביוזמה המקוונת הגדולה בעולם ללימוד תורה!

With over 3,700,000 hours of Torah shared, Rabbi YY Jacobson passionately addresses every aspect of Jewish life today, bringing the entire spectrum of Jewish thought toinform, inspire and uplift thousands globally.

עם למעלה מ-3,700,000 שעות של תורה משותפות, הרב YY Jacobson מתייחס בלהט לכל היבט של החיים היהודיים כיום, ומביא את כל קשת המחשבה היהודית ליידע, לעורר השראה ולרומם אלפים ברחבי העולם.

אנא עזרו לנו להמשיך בעבודתנו משנה חיים!

שלח צ'ק בדואר

אנא בצע צ'קים ל: Lilmod
9 Jay Court Monsey, NY 10952