Picture of the author
Picture of the author

חגים

חנוכה

חנוכה מציינת את חנוכת בית המקדש לאחר שקבוצת לוחמים יהודים ניצחה את הצבא היווני האדיר ואת נס פך השמן שדלק שמונה ימים וממשיך להאיר את חיינו עד היום.

ט"ו בשבט

ט"ו בשבט מציינים את השנה החדשה לאילנות. אנו חוגגים את החיבור שלנו לארץ ומודים לה' על פירות ארץ ישראל.

פורים

פורים חוגג את הצלת העם היהודי מהמן הרשע בימי אסתר מלכת פרס.

פסח

פסח חוגג את הצלת העם היהודי מעבדות במצרים.

ימי הספירה ול"ג בעומר

ל"ג בעומר הוא יום השנה לפטירתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בעל ספר הזוהר וסופה של מגיפה שהשתוללה בקרב תלמידי רבי עקיבא. ספירה של 49 יום בין פסח לשבועות, הכנה ליום מתן תורה.

שבועות

בין המצרים

תשעה באב

ט"ו באב

חודש אלול

החודש האחרון של השנה היהודית, המוקדש להתבוננות פנימית וחזרה בתשובה.

ראש השנה

ראש השנה הוא ראש השנה היהודי. זהו יום השנה ליצירתם של אדם וחוה, יום הדין, והכתרתו של השם בתור מלך ישראל ומלך העולם.

יום כיפור

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר בשנה. זהו יום של צום ותשובה, המאפשר לאדם להתנקות מחטאיו ולחדש את יחסיו עם בוראנו וכל אלה שמסביבנו.

סוכות

שמיני עצרת/שמחת תורה